Oferte

Expert achizitii publice

09 Iul 2018, Cluj-Napoca

Consultant: Mihaela Danalache

Responsabilități generale:
•Identificarea anunturile publicate pe website-urile oficiale privitoare la contractele de achizitii publice specifice firmei
• Procurarea documentatiei de atribuire de la autoritatile contractante
•Analizarea si clarificarea conditiilor de participare la procedura de achizitie
•Intocmirea documentatiei ceruta prin caietul de sarcini, fisa de date, completarea formularelor aferente licitatiei
•Verificarea documentelor de calificare
• Participarea la elaborarea ofertei
•Depunerea la sediul autoritatii contractante a documentelor solicitate pentru atribuirea contractului de achizitii
• Acordarea de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru clientii
•Organizarea si arhivarea documentelor aferente activitatii desfasurate


Cerințe:
• Studii superioare: juridice, economice, administrative, tehnice
•Experienta de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice
• Cunostinte in utilizarea SEAP/SICAP
• Experienta in planificarea achizitiilor
•Experienta in elaborarea documentatiilor de atribuire
• Cunoasterea legislatiei nationale aplicabila in domeniul achizitiilor publice
• Abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
• Abilitati organizatorice, interrelationare si negocierea situatiilor problematice


Constituie avantaj:

• Participarea in proiecte finantate din fonduri UE, experienta in management de proiect
• Certificare in achizitii publice si management de proiect