Politica de confidentialitate

Vă mulțumim că vizitați site-ul nostru. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru lucturarea acestei Politici de confidențialitate. Când vizitați site-ul www.salesconsulting.ro, când ne contactați sau cand apelați la serviciile noastre, ne incredintați datele dumneavoastră personale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu cea mai mare seriozitate confidențialitatea datelor dumneavoastră și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Facem tot posibilul să stocăm datele cu caracter personal în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care ni le transmiteți. Nu oferim informații unor terțe părți fără a vă informa. În general, intenția noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar și care sunt minim necesare pentru a putea oferi informații privind serviciile și produsele noastre.
Această Politică se aplică: candidaților noștri și beneficiarilor serviciilor noastre de recrutare, consiliere și orientare în carieră, salariaților noștri / salariaților noștri temporari, sau persoanelor fizice cărora le furnizăm servicii de reintegrare profesională sau de tranziție în carieră, utilizatorilor site-ului și ai aplicațiilor noastre reprezentanților partenerilor noștri de afaceri, clienților și furnizorilor.
Prin navigarea pe site-ul www.salesconsulting.ro, prin contactarea noastră prin formular, prin optiunea „Contact”, „Trimite CV-ul tau” sau prin transmiterea CV-ului pe adresa office@salesconsulting.ro, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate” și că vă dați consimțământul pentru prelucrarea lor în termenii și condițiile expuse mai jos.
 
DEFINIȚII:
„www.salesconsulting.ro”(sau „Site-ul”) este un site de prezentare al SOCIETATII SALES CONSULTING S.R.L.,   deținut și administrat de către SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii, nr.14, et.1. jud. Cluj, telefon +40-364 405971, Fax:+40-264 414148, C.U.I. 10107633, Numar de inregistrare in Registrul Comerțului J12/51/1998;
„operator de date cu caracter personal” poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică ce decide asupra naturii și limitelor prelucrării de date. Potrivit Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. este operator de date cu caracter personal;
„GDPR” este Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
„date cu caracter personal” inseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
„persoană vizată” este chiar persoana ale carei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării și reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„prelucrarea datelor cu caracter personal” reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

PRINCIPII:
Politica de protejare a datelor în SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legală, corectă și transparentă;
Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe intr-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate intr-o manieră ce asigură securitatea necesară;
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul in care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor cât și de la dreptul portabilității datelor.

SCHIMBARI:
SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizarile și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site si/sau notificare pe e-mail.

INTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI:
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale în legatură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@salesconsulting.ro.


INFORMAȚII COLECTATE:
În general, nu vi se cere sa furnizați nicio dată cu caracter personal când vizitati site-ul nostru, dar v-am putea solicita să oferiți anumite asemenea date pentru a putea primi informații suplimentare despre serviciile, produsele și/sau evenimentele noastre precum și pentru înregistrarea CV-ul dumneavoastră în baza noastră de date. În anumite situatii website-ul nostru ar putea să vă ceară permisiunea pentru a utiliza date cu caracter personal și puteți accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optați pentru anumite servicii sau comunicări, spre exemplu transmiterea directă a CV-ului sau o comunicare informativă electronica (e-newsletter), vă veți putea dezabona în orice moment, urmărind instrucțiunile incluse în fiecare comunicare. Dacă doriți să nu mai beneficiați de un serviciu sau comunicare, vom incerca să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal imediat, deși este posibil să vă solicităm informații suplimentare înainte de a vă putea procesa cererea. Informațiile colectate de noi se referă, în principal, la:
1) Informatiile furnizate voluntar:
Prin aplicarea la un job, transmiterea CV-ului pe adresa de email, aplicarea cu profilul Linkedin sau prin contactarea noastră prin alte metode (telefonic, sms, chat, etc) există posibilitatea să ne transmiteți următoarele informații: nume, prenume, vârsta, adresă e-mail, sex, adresă de domiciliu/ reședință, ocupație, profilul de socializare, studii, fotografie, experiența profesională, limbi străine, competențe profesionale, abilități dar și alte date ce se regăsesc in CV-ul dvs. cu privire la hobby-uri, diferite calificări sau arii de interes în vederea angajarii
Când utilizați formularul de pe site, când ne contactați prin telefon sau prin e-mail sau când comunicați cu noi in orice mod, ne oferiți în mod voluntar informatți pe care noi le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele,adresa postală, adresa de e-mail și numărul de telefon.
Când vă abonați la newsleterul nostru, ne dați informațiile voastre (nume și e-mail).  
Oferindu-ne aceste informatii, noi ne angajăm să le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.
2) Informații colectate automat: 
Atunci când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastra pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.
 Site-ul www.salesconsulting.ro este securizat HTTPS în transferul informației dintre server și utilizatori. Toate formularele incluse în acest site NU stochează public datele cu caracter personal, ci le transmit prin intermediul serviciilor de email către proprietar. Aceste date transmise prin email pot fi stocate conform legislației în vigoare de terțe părți precum furnizorii de legaturi internet, rețele locale, găzduire email. Alte metode de colectare a datelor personale nu mai există în acest site.
Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site pot fi stocate în sisteme informatice interne deținute de proprietar în vederea elaborării unei oferte comerciale sau pentru indeplirea unor obligatii legale/contractuale. SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. se obligă a gestiona datele stocate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile comerciale specificate

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
In ceea ce priveste datele pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent, prin transmiterea directa a CV-ului dumneavoastra, sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).
Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR nu este necesară solicitarea consimțământului dumneavoastră în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.
În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.  Consimțământul nu este o precondiție pentru stabilirea unei relații comerciale și nu creează niciun fel de obligații contractuale.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Datele dumneavoastră sunt colectate doar în următoarele scopuri:
pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
pentru a ne apara împotriva atacurilor cibernetice;
in scop marketing, insă numai in situatia în care v-ati dat consimtamantul in prealabil.
În plus față de activitățile enumerate mai sus, în cazul în care sunteți o persoană care aplică pentru o poziție, în măsura în care este permis de legislația aplicabilă, utilizăm informațiile descrise în această Politică pentru următoarele scopuri:
oferirea de oportunități de angajare și de muncă;
furnizarea unor servicii în domeniul resurselor umane pentru dumneavoastră, incluzând programe de beneficii, salarizare, managementul performanței și acțiuni disciplinare;
furnizarea de servicii suplimentare, cum ar fi programe de training, consiliere în carieră și servicii de reintegrare profesională;
evaluarea competențelor dumneavoastră și a calificărilor dumneavoastră pentru diferite locuri de muncă; și
efectuarea de analize de date, cum ar fi evaluarea candidaților; evaluarea performanțelor și competențelor individuale, incluzând evaluarea aptitudinilor necesare pentru diferite activități; identificarea deficitului de competențe; utilizarea datelor pentru a pune în legătură candidați cu diferiți angajatori și analizarea unor categorii de date în legătură cu piața muncii (spre exemplu tendințe privind practicile de angajare).
Pentru a nu mai primi mesaje promotionale, puteti urma instrucțiunile de dezabonare incluse in fiecare e-mail/comunicare;
pentru a oferi și imbunătăți serviciile pe care le oferim. 

SECURITATEA ȘI INTEGRITATEA DATELOR:
Am implementat politici şi proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzatoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora, însă, cu toate eforturile depuse de noi, nu se poate garanta o securitate absolută împotriva tuturor riscurilor. În cea mai mare măsură posibilă, accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie sa le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date trebuie să mențină confidențialitatea acestora. De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a păstra informațiile cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită eliminarea lor.

TIMPUL DE STOCARE AL DATELOR:
Stocăm în sistemele noastre datele cu caracter personal pe care le colectăm într-un mod care permite identificarea persoanelor vizate limitat la perioada de timp pentru care este necesar în lumina scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care aceste date sunt prelucrate ulterior.
Determinăm această perioadă specifică de timp luând în considerare:
Necesitatea de a păstra datele cu caracter personal stocate pentru a oferi serviciile noastre;
Pentru a proteja interesele legitime ale Operatorului, în conformitate cu prezenta Politică;
Existența obligațiilor legale specifice care fac necesară prelucrarea și stocarea aferentă pentru o anumită perioadă de timp.

DEZVĂLUIREA INFORMATIILOR:
Vă asigurăm că nu vom dezvălui informațiile dumneavoastră către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul dumneavoastră. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră către următoarele entități:
Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi societățile de contabilitate, de curierat, poștă sau alți colaboratori. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entiăți au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Instanțe de judecată, parchete sau alte autoritați publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dumneavoastră. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidentialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.
 
TRANSFERUL DATELOR CĂTRE STATE TERTE:
Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte state. Dacă vom face acest lucru, ne vom asigura că există implementate suficiente garanții pentru conformitate cu Regulamentul European Privind Protecția Datelor (GRPR). 
În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic Eurpoean (EEA). Totuși, în cazul activităților de colectare la nivel internațional, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către partenerii noștri din țările relevate. De asemenea, folosim prestatori de servicii pentru a stoca sau care ar putea accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, care ar putea fi rezidenți în afară EEA, inclusiv dar fără a se limită la Statele Unite ale Americii. Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara EEA fără a ne asigură că există suficiențe garanții pentru securitatea și protecția acestora. În acest scop, pentru a justifica transferul, ne vom asigura că fiecare dintre cei care primesc aceste date semnează Clauzele Standard EU, sau că al cărui rezidenți sunt asigură garanții adecvate protejații datelor conform legislației privind protecția datelor. Ne putem de asemenea baza pe programul Privacy Shield, program prin care companiile americane se pot obliga la un nivel de protecție mai ridicat decât cel cerut de legislația Statelor Unite. Este posibil să dezvăluim informații și în afară teritoriilor menționate, în măsură în care este necesar pentru prevenirea fraudei sau dacă acest lucru ni se cere prin lege.

COPII:
SOCIETATEA SALES CONSULTING S.R.L. ințelege importanța protejării caracterului confidențial al datelor cu caracter personal referitoare la copii, in special intr-un mediu online. Website-ul nostru nu este conceput intenționat pentru copii și nici nu se adresează direct copiilor sub vârsta de 16 ani. Politica noastră este că niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informatii despre vreo persoana sub vârsta de 13 ani, exceptând situația în care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:
Dreptul de retragere a consimțământului;
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@salesconsulting.ro cu subiectul „Retragere consimțământ prelucrare date cu caracter personal”.
Dreptul la informare cu privire la cum sunt colectate și folosite datele și dreptul de acces la aceste date;
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
Dreptul de a te adresa justiție;
Dreptul de acces;
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (ii) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care sp prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține stergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
Fiecare comunicare comercială de tip newsletter și/sau alertă periodică prin e-mail pentru care persoana vizată și-a exprimat în prealabil acceptul, este insoțită de posibilitatea explicită pentru dezabonare și ștergerea datelor personale folosite în acest tip de comunicare.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(i) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(iv) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1), litera (a) sau al articolului 9, alineatul (2), litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o masură semnificativă
Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:
(i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și un operator de date;
(ii) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(iii) are la baza consimțământul dumneavoastră explicit.

Pentru a va exercita drepturile legale descrise mai sus, va rugam să ne contactati la adresa de e-mail office@salesconsulting.ro sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, str. Republicii, nr14, et.1, jud. Cluj.

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI:
Anumite pagini din site-ul nostru pot conține legături către site-uri web ale unor terțe părți. Nu susținem și nu avem niciun control asupra practicilor de confidențialitate sau conținutului acestor site-uri web. Vă recomandăm să cititi cu atenție politicile de confidențialitate ale fiecărui site pe care il vizitați.